Wat is reflex-dieptemassage?

Deze intensieve manuele therapie is geen toverformule, maar wel een no nonsense tendinomusculaire behandelingsmethode waarbij doelgericht zones op de voeten, handen, rug, nek, schouders en ledematen - nl. dermatomen - worden gemasseerd om zo de meetbare productie van specifieke lichaamseigen neurotransmitters, nl. de polypeptides en neuropeptides endorfine, enkefaline en dopamine te stimuleren. De behandeling - zones van Head en dermatomen - versnelt dit proces in belangrijke mate en maakt spieren weer soepeler.

De patiënt komt in een alpha-state, de toestand tussen waken en slapen waarbij ontspanning en loomheid toenemen. Reflex-Dieptemassage is geen modeverschijnsel of hype. Het is zeker geen "wellness-massage". Doelgerichte dieptemassage doet stijve spieren - een gevolg van stress, trauma en/of overbelasting - beter doorbloeden terwijl bovenmatig melkzuur in het lymfevatenstelsel wordt gedraineerd. Deze intense massage voelt achteraf aan als een opluchting.

Tendinomusculaire dieptemassage

Bij deze massagetechniek wordt een matige tot sterke druk uitgeoefend op reflexzones en -punten van voeten, handen, nek, schouders, rug en ledematen. Hoofddoelstelling van de dieptemassage is pijn en stramheid ten gevolge van lactaatopstapeling (melkzuurafzetting in de myofibrillen) door (werk-)belasting, stress of beide weg te werken, de flexibilieit te verbeteren en algehele ontspanning (alpha-state) te creëren “van top tot teen”. Deze holistische therapievorm activeert en ondersteunt het van nature zelfherstellend vermogen (vis medicatrix naturae). De Romeinen formuleerden het op deze manier: "mens sana in corpore sano" - “een gezonde geest in een gezond lichaam”. 

Manuele
Pijnbehandeling

Pijnbehandeling door middel van manuele dieptemassage is een unieke methode die in feite (te) weinig wordt toegepast. De reden hiervoor is dat het relatief meer inzet vraagt van de therapeut zelf. Sportmasseurs hebben geleerd hun handen te gebruiken om stijve spieren snel te laten recupereren. Meer en meer wordt in onze hoogtechnologische maatschappij ook bij massages de "handenarbeid" vervangen door niet efficiënte elektrotherapie, dry needling en soms ook erg belastende oefeningen die het herstel zelfs kunnen bemoeilijken. Meer dan 50 jaar ervaring heeft me geleerd dat de geoefende handen van een therapeut niet kunnen vervangen worden door de "moderne trukendoos".

Doorgedreven
Individuele aanpak

De individuele aanpak en het persoonlijke contact zijn uitermate belangrijk. Daarin ligt ook het succes van een goed uitgevoerde dieptemassage met aandacht voor fysieke, psychische en emotionele belasting die soms jarenlang als psychosomatische stoorzender kan fungeren. Iedere mens is anders, heeft een genetisch bepaald spierstelsel, een zeer individuele spiertonus en een specifiek emotioneel levensverhaal dat dikwijls als ballast het hele fysieke systeem belast en overbelast. Een eenvoudige algemene atlas van de anatomie van Vigué - Martín (REBO Productions) kan met een klik op de knop "Anatomie" in een overzichtelijke e-brochure worden geraadpleegd . 

Vereniging tegen de kwakzalverij

Er gebeurt veel in "het alternatieve veld". Bijna elke dag duikt er wel weer ergens een miraculeuze behandeling op. Deze rubriek wordt dan ook voortdurend aangevuld en uitgebreid met nieuwe gegevens. Om het kaf van het koren te kunnen scheiden is het niet alleen belangrijk te kunnen aantonen dat een behandelwijze niet alleen helpt, maar dat ze ook werkt. Het heeft geen zin om honderden keren in behandeling te gaan en een massa geld te investeren in gebakken lucht. Let erop dat niet aan "klantenbinding" wordt gedaan. De patiënt moet ten allen tijde vrij over de behandelingswijze kunnen oordelen en de regelmaat bepalen. "Een goed gevoel aanpraten" is kwakzalverij

®TraxData 2023 - FACT-Systems 3200