Tendinomusculaire dieptemassage

Klassieke reflex-dieptemassag

Bij deze massagetechniek wordt een matige tot sterke druk uitgeoefend op reflexzones en -punten van voeten, handen, nek, schouders, rug en ledematen. Hoofddoelstelling van de dieptemassage is pijn en stramheid ten gevolge van lactaatopstapeling (melkzuurafzetting in de myofibrillen) door (werk-)belasting en/of stress weg te werken (intensieve lymfedrainage), de flexibilieit te verbeteren en algehele ontspanning (alpha-state) te creëren “van top tot teen”.
Deze therapievorm activeert en ondersteunt bovendien het van nature zelfherstellend vermogen (vis medicatrix naturae). De Romeinen formuleerden het zo: "mens sana in corpore sano" - “een gezonde geest in een gezond lichaam”. 

Pijnbehandeling

Klassieke reflex-dieptemassage

Pijnbehandeling door middel van manuele dieptemassage is een unieke methode die in feite (te) weinig wordt beoefend. De reden hiervoor is dat het relatief meer inzet vraagt van de therapeut zelf. Sportmasseurs hebben geleerd hun handen te gebruiken om stijve spieren snel te laten recupereren. Meer en meer wordt in onze hoogtechnologische maatschappij ook bij massages de handenarbeid vervangen door niet efficiënte elektrotherapie, dry needling en soms ook erg belastende oefeningen die het herstel zelfs kunnen bemoeilijken. Meer dan 40 jaar ervaring heeft ons geleerd dat de geoefende handen van een therapeut niet kunnen vervangen worden door een "moderne trukendoos".

Individuele benadering

Klassieke reflex-dieptemassage

Daarom ook is de individuele aanpak en het persoonlijke contact zeer belangrijk. Daarin ligt ook het succes van een goed uitgevoerde dieptemassage met aandacht voor fysieke, psychische en emotionele belasting die soms jarenlang als psychosomatische stoorzender kan fungeren. Elke mens is anders, heeft een genetisch bepaald spierstelsel, een zeer individuele spiertonus en een specifiek, emotioneel levensverhaal dat dikwijls als ballast het hele systeem belast en overbelast . Een algemene atlas van de anatomie van Vigué - Martín (REBO Productions) kan met een klik op de knop "ANATOMIE" via een e-brochure geraadpleegd worden. (vrij beschikbaar op het internet) 

Vereniging tegen de kwakzalverij

Er gebeurt veel in "het alternatieve veld". Bijna elke dag duikt er wel weer ergens een miraculeuze behandeling op. Deze rubriek wordt dan ook voortdurend aangevuld en uitgebreid met nieuwe gegevens. Om het kaf van het koren te kunnen scheiden is het niet alleen belangrijk duidelijk te kunnen aantonen dat een behandelwijze niet alleen helpt, maar dat ze ook werkt. Het heeft geen zin om honderden keren in behandeling te gaan en een massa geld te investeren in gebakken lucht. Let erop dat niet aan "klantenbinding" wordt gedaan. De patiënt moet ten allen tijde vrij over de behandelwijze kunnen oordelen en de regelmaat bepalen. In geen geval mag "een goed gevoel" aangepraat  worden.