Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk Aarschot

 F. Trappers - TraxData Made with CARE 2.0, MAGIX 15 & PHOTODEX PRODUCER PRO

Contactadres

J. Van Ophemstraat 19 - 3200 Aarschot Paolalaan 40 - 3200 Aarschot +32 (0)16 56 51 10 - F. Trappers +32 (0)16 57 20 43 - H. Gerits info@flor-trappers.be http://www.flor-trappers.be

Informatie Sponsoring

Alle informatie vindt u op onze website. Bijkomende inlichtingen kunt u telefonisch of

per e-mail opvragen. We zorgen voor een regelmatige update van de chronologische

sponsorlijst zoals die ons wordt bezorgd door de Koning Boudewijnstichting. U vindt

hier ook een tweede alfabetische sponsorlijst waarop alle sympathisanten tot vandaag

zijn vermeld. U heeft op deze manier ook een duidelijk overzicht van de inkomsten en

de uitgaven i.v.m. de bouw van de Vredesbeiaard van Aarschot.

VREDESBEIAARD AARSCHOT

Google Street View

Klik op de foto rechts en maakt een wandeling in de buurt van de

Onze-Lieve-Vrouwekerk op de hoek van de Jan Van Ophemstraat

en de Kardinaal Mercierstraat.

De historische beiaard van Aarschot werd in 1578 vernield. Dat jaar was voor Aarschot een rampjaar met herhaaldelijke plunderingen door Spaanse huurlegers. Ook de twaalf klokken werden toen uit de kerk gehaald en de kerk bleef tientallen jaren lang een echte ruïne. Aarschot wil  met de nieuwe Vredesbeiaard als één van de zeven Belgische martelaarssteden de eigen burgerslachtoffers en tevens de meer dan 35.000.000 oorlogsslachtoffers van de gruwelijke Eerste Wereldoorlog herdenken.
Ik help mee aan de bouw van de Vredesbeiaard van Aarschot  Ik help mee aan de bouw van de Vredesbeiaard van Aarschot 

Het Beiaardcomité 2008

Het idee voor het bouwen van een beiaard werd gelanceerd door E. H. Huub Gerits, op dat moment Deken van Aarschot. Het plan werd aanvankelijk wat aarzelend overgenomen door de Onze-Lieve-Vrouw Kerkfabriek die de opdrachtgever is. Het Beiaardcomité werd samengesteld om deze zware opdracht tot een goed einde te brengen. De weg liep niet altijd over rozen. Het oorspronkelijk Beiaardcomité telde bij de oprichting in 2008 negen leden. Er werden toen tot onze grote spijt geen vrouwelijke vrijwilligers gevonden… E. H. Huub Gerits, Jan Blockx, Jos Van Thielen, Godfried Van Kerckhove (V), Koen Van Assche, Robert Nyssen, Luk Bollen, Alfons Van Den Bergh en Flor Trappers Koen Van Assche werd vervangen door Jo Haazen en in 2013 nam Marc Van Eyck in het Beiaardcomité de plaats in van Jo Haazen. Via onderstaande link vindt u het officiële overschrijvingsformulier van de KBS. Wie was toen beter geplaatst dan de heer Luk Bollen, Voorzitter van de Kerkfabriek, om de touwtjes in handen te nemen en de eerste vergadering op 14 december 2008 bij de voorzitter thuis te beleggen samen met onze eerste beiaardier-adviseur Koen Van Assche (met  partner Anna Maria Reverté) en expert E. H.  Jef Van Osta. Op het einde van de vergadering “hoorden we de beiaard al spelen”. Het zou toch nog wel “enige tijd” duren…

De adviseurs-beiaardiers 2008-2018

KOEN VAN ASSCHE

Adviseur-Beiaardier

Onze eerste adviseurs, Koen van Assche samen met Geert d’Hollander gaven in 2008 de aanzet voor de praktische uitwerking van de bouw van de Vredesbeiaard. In een uitvoerig document wordt de procedure voor de bouw van de beiaard beschreven. Wij danken beiden voor hun inzet. Drie bekende klokkengieters werden gecontacteerd, nl. Koninklijke Eijsbouts  en Petit & Fritsen in Nederland, Perner in Passau, Duitsland. De kerkfabriek en het beiaardcomité hebben na verloop van tijd de samenwerking met beide advisieurs stopgezet en gingen vervolgens aankloppen bij Jo Haazen.

  

JO HAAZEN

Adviseur-Beiaardier

Toen het hele plan dreigde vast te lopen in de praktische uitwerking, contacteerde Flor Trappers de heer Jo Haazen die als gerenommeerd expert ter zake duidelijkheid zou kunnen scheppen en krijtlijnen uitzetten. De samenwerking met Jo verliep aanvankelijk zeer vlot en hij kon ons met zijn enthousiasme en heel wat praktische richtlijnen weer op dreef helpen. Op 30 april 2010 werd het beiaardproject goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en die steunt het project. Stortingen vanaf 40,00 euro op jaarbasis leveren een fiscaal attest op.

  

MARC VAN EYCK

Adviseur-Beiaardier

De drukke agenda van Jo Haazen en zijn pendelen tussen Sint-Petersburg en Aarschot stond een vlotte samenwerking in de weg. Daarom besloot Flor Trappers contact op te nemen met Marc Van Eyck. Marc werd na Jo Haazen de adviseur die het hele project sinds 2013 technisch opvolgt, de beiaard volledig nieuw heeft ontworpen en hem ook zal bouwen.  Contact: marc@vew.be Er volgden gedetailleerde stabiliteitstudies door TRIConsult en inspecties van de balken door ATTIC. Ir. Arch. Bart Macken stelde het dossier samen en tekende in 2015 de plannen voor de bouw van de beiaard.

  

Ik help mee aan de bouw van de Vredesbeiaard van Aarschot  Ik help mee aan de bouw van de Vredesbeiaard van Aarschot 
BEKNOPTE GIDS Onze-Lieve-Vrouwekerk Deze beknopte e-gids met grondplan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Aarschot wordt u gratis aangeboden door de O.-L.-VrouwKerkfabriek Aarschot   
NAAM

JOBTITEL

Ea cupidatat, anim dolore, et mollit in qui dolor in ullamco aliqua enim ut id cillum ut est ad. Sed aliqua consequat elit ea exercitation amet nulla . 

  

NAAM

JOBTITEL

Ea cupidatat, anim dolore, et mollit in qui dolor in ullamco aliqua enim ut id cillum ut est ad. Sed aliqua consequat elit ea exercitation amet nulla . 

  

NAAM

JOBTITEL

Ea cupidatat, anim dolore, et mollit in qui dolor in ullamco aliqua enim ut id cillum ut est ad. Sed aliqua consequat elit ea exercitation amet nulla . 

  

HEADING TEXT

Amet labore eu aliqua id amet1 id commodo pariatur

dolor.Laboris pariatur ut et in dolore est proident veniam do.

Consectetur ea cillum aute voluptate duis, anim duis et

anim.

HEADING TEXT

HEADING TEXT

subheading text eu aliqua id amet1 id commodo pariatur

dolor. Laboris pariatur ut et in dolore est proident veniam do.

Consectetur.

Normal Text proident excepteur cillum nostrud in ullamco, est exercitation voluptate nostrud minim. Dolor non minim exercitation labore deserunt excepteur sint excepteur. Ut labore cillum et elit occaecat est excepteur elit dolore, labore mollit. Tempor, ut dolore elit in dolore magna? Consequat lorem in? Aliquip ad in, cupidatat cillum dolor commodo. Ut eiusmod labore sed.

HEADING TEXT

25 humberton drive, Cunberton, Hertfordshire, HP2 6EA 0845 11223344 0798 12221121 someone@someone.com http://www.somedomain.com

HEADING TEXT

In nostrud veniam enim sunt, ex reprehenderit eiusmod irure

reprehenderit. Dolor ex

2018